Salgs- og leveringsbetingelser.....

LEVERINGSBETINGELSER

 • Leveringsbetingelser er gældende i henhold til fremsendte aftale.

PRISER

 • Der tages forbehold for prisændringer – og trykfejl på webshoppen, nyhedsbreve og i fremsendt materiale.
 • Alle priser er eksklusiv moms med mindre andet er angivet.
 • Varen forbliver Scandic Babys ejendom indtil det fulde beløb er betalt.

 

RETURVARER

 • Varer kan som udgangspunkt ikke returneres.
 • Returvarer modtages kun efter forudgående aftale og såfremt fakturanummer er angivet.
 • Såfremt returneringen ikke skyldes fejlleverede eller beskadigede produkter, fratrækkes 10 % af fakturabeløbet til dækning af håndtering. Varerne skal være i original emballage, ubeskadiget og uden prismærkning.

 

FEJLLEVERING SAMT REKLAMATION

 • Ved fejllevering skal der straks og senest inden 3 dage reklameres over de fejlleverede eller fejlbehæftede varer. Scandic Baby kontaktes og der aftales det nærmere forløb. Der er 1 års almindelig reklamationsret.
 •  Scandic Babys mangelansvar bortfalder under alle omstændigheder 1 år fra varens levering.

 

TRANSPORTSKADER

 • Modtager er ansvarlig for at reklamationer over transportskader straks bliver givet til fragtfører, og modtager skal derfor straks ved modtagelse af forsendelser undersøge om emballagen er beskadiget, og om indholdet er uden skader. Eventuelle transportskader skal noteres på fragtbrevet og erstatning søges hos fragtfører.
 • Skader, der efterfølgende sker på en forsendelse efter levering fra Scandic Baby er uden ansvar for Scandic Baby. 


FREMTIDIGE HENVENDELSER

 • Scandic Baby ApS forbeholder sig ret til at sende nyheder pr. mail eller brev - dog udelukkende for Scandic Baby ApS. Afmelding af disse henvendelelser kan altid ske til info@scandicbaby.dk eller via link i den pågældende mail.
 • Scandic Baby ApS forbeholder sig ret til at sende relevant information vedr. et produkt på webshoppen. Med relevant kan menes vigtige informationer om produktets anvendelse eller evt. sikkerhedsinformationer.